BİR GRUBUN YENİ FİKİRLERE AÇIK HÂLE GELMESİNİ SAĞLAMAK: KONFOR ALANLARINI GENİŞLETMEK

Aktivist gruplar sıklıkla tekrar tekrar kullandıkları bazı eylemler geliştirirler. Bazen bu yeterlidir. Gruplar kendine özgü alışkanlıklar geliştirebilir veya etkili olmaya devam eden taktikler geliştirebilirler. Ancak sıklıkla gruplar bunlara o kadar alışırlar ki onları artık etkili olmadıkları durumlarda bile kullanmaya devam ederler. Bu nedenle eğer aynı etkisiz taktikleri veya aynı sıkıcı toplantı biçimlerini seçmeye devam eden gruplar tanıyorsanız bu araç işinize yarayabilir.

Süre: 15 dakika Grup büyüklüğü: 5-40 kişi

Bu aracın amacı, insanların zaten yapmayı bildiklerinin –“konfor alanları” içinde olanların farkında olmalarını, aynı zamanda yeni bir şey öğrenmek için bunun dışına, “rahatsızlık alanları”na çıkmaları gerektiğini anlamalarını sağlamaktır. “rahatsızlık alanı”nda olmak, grubun yeni davranışlar denemelerini gerektirir. Bu alıştırma, bu kavramı açıklamanın oyuncu ve fiziksel bir yoludur.

 

Çalışmayı yürütmek

Maskeleme bandı veya uzun bir iple yere geniş bir çember çizin. Bu çember tüm katılımcıların içinde rahatça hareket etmesine olanak verecek kadar geniş olmalı. Ayrıca çemberin dışında da tüm katılımcılar için yeterli alan bulunmalı.

Herkesin çemberin içinde durmasını sağlayın. Sonrasında bu çemberin katılımcıların konfor alanlarını temsil ettiğini anlatın.

Bu etkinliği hedeflerinize bağlı olarak farklı yönlendirmelerle yapabilirsiniz:

  • uyguladığımız taktikler
  • bildiğimiz taktikler
  • örgütlenme becerileri
  • bu eğitim içerisinde sahip olunan yaklaşımlar/duygular/davranışlar.

Örneğin insanlara şunu söyleyin : “Gerçekleştirmekte kendinizi rahat hissettiğinizi bildiğiniz bazı taktikler üzerine düşünün.” Daha sonra, birisi cevap verdikçe, onunla aynı fikirde olan insanların bu kişinin yanında durmasını sağlayın. Bunu hızlı yapın. Tek bir fikir üzerinde çok vakit harcamayın.

İnsanlar cevap verdikçe hızlı gözlemler yapın. Örneğin, bir insanın konfor alanında olan şey başka bir insan için olmayabilir veya konforlu olan bir şeyin hissi başka bir bağlamda faklı olabilir.

Beş veya altı fikirden sonra (konfor alanı kavramı iyi anlaşıldıktan sonra), katılımcılara çemberin dışındaki şeylerin tabii ki konfor alanlarında değil rahatsızlık alanında olan şeyler olduğunu açıklayın. Bu sefer katılımcıların konfor alanlarının dışındaki şeyleri söylemelerini isteyin. İnsanlar cevap verdikçe, aynı şekilde hisseden diğer insanların konfor alanlarının (çemberin) dışına çıkmalarını isteyin.

Grubu, kişisel duygularını yoklamaları için teşvik edin. Daha sonra herkesin yeniden konfor alanlarının içine girmesini sağlayın.

Katılımcılardan kısaca çemberin dışına çıkmanın nasıl olduğunu, onlara başkalarının katılmayacağından endişelenip endişelenmediklerini, bunun nasıl hissettirdiğini ifade etmelerini isteyin. Yeniden hızlı tepkileri gözlemleyin. Bu, meseleler hakkında uzun uzun konuşmak veya entelektüel tartışmalar yürütmek için kötü bir zamandır. Eğer katılımcılar bu yöne doğru ilerliyorsa alıştırmaya geri dönün: başka bir insanın konfor alanının dışında bir ifadede bulunması için grubu davet edin.

Bir avuç ifadeden sonra şunu sorun: “Konfor alanlarınızın dışına çıkmanın değeri nedir?”

Grubun konfor alanının dışında çıkmanın neden değerli olduğuna dair ifadelerinden kilit noktalar çıkarın.

Figür 1: Rahat alan / Rahatsızlık alanı

  

Kavramı açıklayın: Öğrenme, kişiler veya bir grup “konfor alanı”ndan “rahatsızlık alanı”na çıktığı zaman gerçekleşir. Ancak o zaman yeni bir şey öğrenme ve üzerine düşünmeye mecbur olursunuz. Ayrıca ne zaman birisi konfor alanının dışında bir deneyimin üstesinden gelirse, bu kişinin konfor alanı genişler. Bu kişi bunu yeniden yapabileceğini bilir. Bu öğrenme taraftarı bir davranıştır. Konfor alanlarımızın dışına çıkarak riskler alırız ve kendimizi yeni şeyler öğrenmeye ve denemeye açık hale getiririz.

Grubu konfor alanlarının dışındaki, deneyebileceğimiz bazı eylemleri ifade etmeye davet edin. Grup doğruca yeni davranışlar planlamaya veya denemeye başlayabilir. Grubu konfor alanlarının dışına çıktıkları anları fark etmeleri ve toplantının/eğitimin geri kalanı boyunca birbirlerini desteklemeleri için teşvik edin.

 

Eğitimen notu: “Konfor alanları” ve “konfor alanlarının dışı” kavramları grup için bir muhafaza kutusu (veya “güvenlik”) inşa etmekten farklıdır (BİR GRUPTA GÜVENDE OLMA HİSSİ NASIL İNŞA EDİLİR). Eğer kolaylaştırıcı iyi bir muhafaza kutusu inşa edebilirse katılımcılar farklı noktalara uzanabilmek ve büyümek için sıklıkla konfor alanlarının dışına çıkacaklardır. Bu nedenle, rahatsızlık hissinin var olmasına yer açmaları, bu grupta güçlü bir muhafaza kutusu olduğuna dair bir işaret olabilir. Katılımcıların, bilinçli olarak, onları konfor alanlarının dışına çıkaran risk veya zorlukları göze almaları için teşvik ederiz.