STRATEJİ NEDİR? HER DURUMA UYGUN BİR ARAÇ: BATTANİYE

Bu alıştırma, fiziksel duyular aracılığıyla, kolay, basit ve etkili bir şekilde strateji ve kampanyalar hakkında bir şeyler öğrenme imkanı sunar.

Süre: 20-40 dakika Grup büyüklüğü: 10-30 kişi

Yere bir battaniye yerleştirin. Gruptan battaniye üzerine durmasını isteyin. (Battaniyeyi seçerken, insanların battaniye üzerinde çok sıkışık olmamasına ama aralarında büyük boşluklar da olmamasına dikkat edin. Eğer battaniye çok küçükse, bu etkinlik çok zor olur. Eğer battaniye çok büyükse de, battaniyeyi ikiye katlayarak tekrar deneyebilirsiniz.)

Grup görevini anlatın: Grubun görevi, kimse battaniyenin üzerinden ayrılmadan, battaniyeyi tamamen ters çevirmektir. Kimse battaniye dışında bir yere basamaz, duvarlara dayanamaz veya başka herhangi bir destek kullanamaz. (Güvenlik açısından, kimse başka birinin omuzlarına da çıkamaz!) Eğer biri battaniye dışında bir yere basarsa, grubun en baştan başlaması gerekir.

Grup görevi başarıyla tamamladıktan sonra, grup içerisinde değerlendirme yapılmasına yardımcı olun. O andaki tepkileri veya duyguları sorun. Şöyle soruları gündeme alarak grubu odaklayabilirsiniz: Hedef neydi? Kullandığınız belirli taktikler nelerdi? Strateji neydi? Ya da kararları nasıl aldınız?

Bu durumda, hedef (battaniyeyi ters çevirmek) kolaylaştırıcı tarafından verilmişti. Strateji, hedefi gerçekleştirmek için tasarlanan yöntemdi (battaniyeyi bükmek, yarısına geçip, çevirmek, vs.), taktikler ise grubun stratejiyi uygulamak için seçtiği belirli yöntemlerdi.

Yardımcı olacak tanımları veya açıklamaları grupla paylaşın:

  • Vizyon: Dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine dair bizim düşüncemiz. Vizyonlar büyük resme dairdir; dönüştürücü, sürükleyici ve derindir. Örneğin: Hayalimizdeki Kanada’da, Asli Ulusların, topraklarında endüstriyel faaliyetlere “hayır” deme hakkı vardır.
  • Kampanya hedefi: Vizyonumuza doğru bir adım teşkil eden belirli bir sonuç. Örneğin: Grassy Narrows Asli Ulusunun topraklarında Weyerhaeuser’ın gerçekleştirdiği istenmeyen ağaç kesimini durdurma.
  • Kampanya stratejisi: Vizyonumuza ve değerlerimize uygun bir şekilde, şu an olduğumuz yerden kampanya hedefimize ulaşma planımız. Örneğin: Weyerhaeuser ormanı kesmeyi durduruncaya kadar ona ekonomik baskı yapmayı amaçlayan bir dizi taktiği içeren bir plan.
  • Taktik: Stratejimizi uygulamak için gerçekleştirilen bir eylem. Örneğin: Weyerhaeuser malzemeleri satın alan bir mağaza önünde, bu ürünlerin boykot edilmesini sağlamak için gerçekleştirilen bir protesto.

         (örnekler Ruckus.org’dan uyarlanmıştır)

Bunları kendi kelimelerinizle tanımlayabilirsiniz; grubun çalışmalarından örnekler kullanabilirsiniz veya grubun aşina olduğu meselelere referans verebilirsiniz. Grubu, kendi çalışmalarında bu tanımları kullanmaya teşvik edin.

Not: Bu etkinliğin hedefini çok kolayca uyarlayabilirsiniz. Bu aracı kullanarak aynı zamanda her türlü karar verme dinamiğini, liderlik ve cinsiyet dinamiklerini ve daha başka şeyleri ortaya çıkarabilirsiniz. Bu araç genellikle strateji öğretmek için kullanılır, ama grubun incelemesinde yarar olan başka dinamikler de ortaya çıkabilir. Örneğin, grup cinsiyet açısından dengelenmişse ama battaniyeyi ters çevirmede sadece erkekler inisiyatif alıyorsa; kolaylaştırıcı, gruptan bu dinamiği fark etmelerini ve bu durumun grup için tekrarlanan bir davranış olup olmadığını düşünmelerini isteyebilir, grup gelecekte daha farklı davranmak isterse de buna dair bir karar alınmasına yardımcı olabilir. Başka dinamiklerin ele alınmasına dair iki örneği burada bulabilirsiniz:

  • Liderlik: Bu görevin gerçekleştirilmesi için yapılan işleri düşünmelerini isteyin. Liderliğin pek çok değişik rolünü düşünün: Yeni bir plan önermek, planı doğrulamak ve uyarlamak, insanların göreve dair işler yapmaya devam etmesine yardımcı olmak, düşünceleri kolaylaştırmak, insanların kendi kişisel ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerine emin olmak, planı başka insanlara anlatmak, vs. Toplumunuzda (belki farklı cinsiyetler arasında) bu liderlik türlerinden hangileri öne çıkarılıyor? Hangileri marjinalleştiriliyor veya görünmez kılınıyor? Grubunuzda bu liderlik türlerinden hangileri öne çıkarılıyor? Hangileri marjinalleştiriliyor veya görünmez kılınıyor? Veya
  • İletişim: İnsanlardan, bu görevi gerçekleştirmek için gereken iletişim türü hakkında düşünmelerini isteyin. Neler görüyorlar? İnsanların birbirleriyle iletişim kurdukları farklı yolları inceleyin: “Tüm” grupla aynı anda konuşmak, belirli sorunları konuşmak için alt gruplar oluşturmak, hemen yanındaki insanlarla iletişim kurmak, vs. Hangi iletişim türleri size en doğal geliyor? Kampanya planlamada hangi iletişim türlerini kullanıyorsunuz? Hangilerini daha çok kullanmak isterdiniz?