ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ZAMAN ÇİZELGESİ

Bu etkinliğin hedefi nettir: İnsanlardan, yaptıklarına dair bir zaman çizelgesi oluşturmalarını istersiniz, örneğin, son 6 ayda. Buna dair değerlendirmeleri küçük gruplarda yapmanızı öneririz, bu sayede daha geniş bir yelpazede katkı alabilirsiniz ve daha çok katılım imkanı olur. Buna ek olarak, küçük gruplar oluşturma, katılımcıların birlikte çalışmalarını sağlamanın başka bir yoludur; özellikle de insanları kolay çalışamadıkları veya yeterince sık çalışmadıkları başka insanlarla aynı gruplarda yer almaya teşvik ederseniz.

Süre: 35 dakika Grup büyüklüğü: 5-40 kişi

 

Adım 1: Etkinliklere dair bir zaman çizelgesi oluşturulması için kolaylaştırıcılık yapın

Başlangıçta insanları küçük gruplara ayırın, tercihen 5 veya daha az kişilik (o kadar iyi tanımadıkları insanlarla birlikte).

Duvara bir zaman çizelgesi yerleştirin (veya yerleştirtin); başlangıç noktası “6 ay önce” olan, ucunda da “Şimdi” yazan bir çizgi yer alsın.

İnsanlara şunu söyleyin: “İklim değişikliği konusunda yaptığınız farklı çalışmaları düşünmenizi istiyorum. Son 6 ayda gerçekleşen büyük etkinliklerin veya olayların bazıları nelerdir?” (Eğer grubunuz olağanüstü meşgul idiyse, bu süreyi kısaltmak isteyebilirsiniz.)

Anlatmaya devam edin: “Buradaki amaç tüm ayrıntıları kaydetmek değil; işlerin genel akışına dair grubun bir kavrayışa sahip olabilmesi amacıyla kilit noktaların aktarılması. O nedenle hazır olduğunuzda bunları zaman çizelgesine yapıştırın ki, toplu çalışmalarımızın genel akışını görebilelim.”

İnsanlara her bir faaliyeti ayrı ayrı yapıştırabilmeleri için biraz yer ayırabilmeniz iyi olur; bu faaliyetlerin zaman çizelgesi üzerine yaklaşık bir şekilde yapıştırılması yeterlidir. Şunları kullanabilirsiniz:

  • Bant ve küçük kağıt parçaları, veya
  • post-it not kağıtları, veya
  • Duvarın önünde bir kağıt tahtası. İnsanlara da keçeli kalemler vermelisiniz.

İnsanlara bunu yapmaları için en fazla 10 dakika verin. Ne kadar daha uzun süre verirseniz, o kadar daha çok bulacaktırlar, değerlendirme safhası da o kadar uzun sürecektir. Çoğu grup bu safhayı pek sıkışmadan 7 dakikada tamamlayabilir.

 

Adım 2. Neler hissettiklerine dair hemen değerlendirme yaptırın

Şunu sorun: “Bu zaman çizelgesine bakarken, neler hissediyorsunuz?” Olası şaşırtıcı hislerin ifade edilip edilmeyeceğine bakın. İnsanlar, sandıklarından daha fazla -veya daha az- iş yaptıklarını; veya sandıklarından daha çok zaman kaybettiklerini; ya da sandıklarından daha çok iş başarmış olduklarını fark edebilirler. Sürekli hareket halinde olan bazı insanlar için gerçekten çok iş başardıklarını görmek ödüllendirici olabilir (“Ah, bu yüzden bu kadar yorgunum!”).

 

Adım 3. Grubun nasıl ivme oluşturmuş olduğuna dair temalar çıkarın

Bunun ardından, insanlara, liste sayesinde ortaya çıkan strateji dersleri veya kavrayışları aramalarında yardımcı olun. Küçük gruplardan şu konuları değerlendirmelerini isteyin:

  • Yaptıklarımızda akıllıca olan neler var?
  • En verimli hangi şekilde çalışıyoruz?
  • Pek o kadar faydalı olmayan kalıplarımız neler?

Küçük gruplarda bir miktar değerlendirme yaptıktan sonra, tüm grup ile birlikte yapılacak bir sohbette dersleri herkesin paylaşabilmesi için, kavrayışların listesini yapın.

 

Adım 4. Uygulama

Bu etkinlik, grup planlamasına dair bir oturum için mükemmel bir başlangıçtır. Örneğin, grup, buradaki sohbetten yararlanarak, gelecekte farklı yapmak istedikleri şeylere dair bir liste oluşturabilir. Bu, yeni taktikler üzerine bir beyin fırtınası gerçekleştirmeden önce ideal bir çalışma olacaktır.

Bu zaman çizelgesi yapısını, bir miktar ilave beyin fırtınası / beceri oluşturma çalışmasının ardından, gelecekteki eylemlere yönelik planlama yapmak için de kullanabilirsiniz. İnsanlar burada yeni eylemler de oluşturabilirler: Zaman çizelgesinin gelecekteki ucuna, ilerideki eylemler için -kilit eylemler, etkinlikler, bilinen kilit siyasi tarihler- notlar yerleştirebilirler.