Müttefik yelpazesi

Bu, kendini en çok adamış karşıtlardan en aktif destekçilere kadar uzanan bir kadraj üzerinde yayılmış şekilde, toplumsal güçlerin ve grupların yelpazesini incelemek için kullanılan bir strateji aracıdır. Bu araç, taktiklerin temel müttefikleri yanımıza çekmeyi başarıp başaramamasıyla ilişkili olarak ne şekilde planlanmaları gerektiğini ortaya çıkarabilir; herkese kendi görüşümüzü beğendirmemiz gerekmediğinin idrakiyle daha iyimser mobilizasyon çalışmalarını teşvik edebilir; bir grubun müttefikler konusunda daha fazla araştırma yapması gerektiği noktayı belirleyebilir.

Süre: 15-30 dakika Grup büyüklüğü: 5-50+ kişi

Adım 1. Kavramı açıklayın

Çoğu toplumsal değişim durumunda değişikliği isteyenler ve istemeyenler arasında bir mücadele vardır. Bir yanda, değişime sadece inananlar değil, aynı zamanda bunu gerçekleştirmek için eyleme geçenler, değişimin aktif destekçileri vardır. Diğer yanda ise değişimi engellemek için aktif olarak eyleme geçen, değişimin aktif karşıtları vardır.

Aktivist çalışmalarında çoğunlukla bu iki gruba odaklanırız ama aslında çoğu insan bu iki ucun arasında bir yerdedir. Toplumlarda (kentler, iller vb.) sizin grubunuzun görüşüne en yakın olanından en uzak olanına kadar uzanan bir yelpazeye yerleştirilebilecek çeşitli gruplar yer alır. Aşağıdaki müttefik yelpazesi, bu noktayı örneklerle anlatıyor.

screen-shot-2016-10-25-at-4-29-30-pm

 

Müttefik yelpazesinin amacı, her bir kategoride farklı insanları veya belli insan gruplarını tanımlamak; sonra da bu insanları bir soldaki dilime kaydıracak şekilde eylemler ve taktikler tasarlamaktır.

 

Adım 2. Bu aracın faydaları

İyi bir haberimiz var: Çoğu toplumsal değişim kampanyasında karşıtlara kendi görüşünüze çekmeniz gerekli değildir. Sadece ortadaki daire dilimlerini kendi yönünüze doğru bir adım kaydırmanız gerekir. Bu önemli bir nokta. Eğer her dilimi bir adım kaydırırsak, karşı taraftaki muhafazakârlar asla fikirlerini değiştirmese dahi, kazanmamız olasıdır. Bu da amacımızın, fosil yakıt endüstrisini kendisini sonlandırmaya ikna etmek olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, amacımız, toplumun geri kalanını bu endüstriyi bitirmek için harekete geçirmektir.

Aktivistler çoğu zaman, herkesi kendi taraflarına çekmeleri gerektiği (ki bu, umutsuzluğa davetiye çıkaran bir düşüncedir) ya da fosil yakıt endüstrisini veya aktif olarak karşı mücadele veren diğer insanları değiştirmemiz gerektiği (bu da umutsuzluğa davetiye çıkaran başka bir düşüncedir) şeklinde yanlış düşüncelere kapılırlar. Örgütleyiciler, harekete geçirme işine, umutsuz bir yaklaşım yerine olumlu bir yaklaşım getirdikleri zaman, insanları sürece katmak çok daha kolay olur.

Müttefikler Yelpazesi aynı zamanda bize birçok role ihtiyaç olduğunu hatırlatır. Farklı eylemler, yelpazenin farklı yerlerindeki kişilere ulaşacaktır; yani bir kampanyayı desteklemek için siyasetçilere kulis yapmaktan sokaklarda yürüyüş yapmaya kadar bir çok yol vardır.

Bu araç aynı zamanda çalışmalarımızı da değerlendirir. Halkın bazı kesimlerini kendi tarafımıza ölçülebilir bir şekilde çektiğimizi gösterebilir miyiz? Eğer yapamıyorsak, stratejimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor.

 

Adım 3. Şemayı doldurun

Bu araç küçük gruplar için bile faydalıdır. Şemayı belirli kişiler ve gruplarla doldurmaya biraz vakit ayırın. Bu araç çalışmasını yapabilmek için net ve kesin bilgilere ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Mesela “halk”, ulaşmak için fazlasıyla geniştir; sonuç olarak stratejiniz zarar görür. Bunun yerine, ismi cismi – telefon numaraları veya adresleri – olan belirli gruplar tanımlayın; bunlar, toplantılarına katılabileceğiniz veya lideriyle görüşebileceğiniz gruplar olsun. İhtiyarlar ve topluluk liderleri gibi, hem politik olarak hem de toplumsal olarak etkili olan belirli bireyleri düşünün. (GÜÇ HARİTALAMA ETKİNLİĞİ)

 

Adım 4. Öğrendiğiniz bilgileri ve dersleri değerlendirin

Görüşleri ve alınan dersleri grubun tamamıyla paylaşın. Grup daha fazla araştırmaya ihtiyacı olduğunu fark edebilir ya da insanların yelpazenin neresinde durduğuna ilişkin önemli ve ilginç tartışmalar yapabilir.

Diğer dersler arasında şunlar da yer alır:

  • Az hasım olan bir grubu tarafsızlığa çekebilmeniz büyük bir kazanımdır.
  • Yelpazede sizin bulunduğunuz ucun bitişiğindeki grubu/dilimi aktivizme çekebilmeniz büyük bir başarıdır.
  • Karşıtları kendinize doğru bir adım çekmeniz, kazanımı hızlandırsa da, çoğu zaman kazanmak için gerekli değildir.
  • Bu araç, nerede daha çok bilgiye ihtiyacınız olduğunu göstererek araştırma alanlarınızı belirleyebilir.
  • Bu araç, bir yelpazeye dağılmış durumdaki insanların ayrıntılı bir haritasını çıkarmanın önemini gösterir: Durumdan doğrudan etkilenenler, kendilerini sizin müttefikiniz olarak görenler ve “erk sahibi” olanlar (devlet yetkilileri vb.). Bu insanların tümü yelpaze boyunca yayılmış hâlde olabilir. Bu yüzden bulundukları noktanın, bazılarının çalışmalarınızı odaklamanıza nasıl yardımcı olabileceğinin, örgütlenme çalışmalarınızı farklı yönlerden nasıl destekleyebileceğinin farkında olmamız önemlidir.

Grubunuzun hakkında çok veya az bilgi sahibi olduğu dilimlere dikkat edin. Bunlar, müttefik yelpazesinin söz konusu dilimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için hangi gruplarla görüşmeye çalışmanız gerektiğini size gösterecektir. Onlara ulaşmak için bir plan geliştirin.

Örnek verecek olursak, toplu taşımacılığın genişletilmesi için mücadele veren Ürdünlü aktivistler, otobüslere binen kişileri dahil etmek istediklerini ama onları tanımadıklarını fark ettiler. Dolayısıyla, otobüs duraklarında takılarak ve otobüse binerek, yüzlerce insanla yüz yüze görüştüler, onların görüşlerini ve düşünce tarzlarını dinlediler.