LİSTE ÇEŞİTLERİ

Kolaylaştıcı için Bilgi Sağlayıcı Araçlar

Süre: 15-45 dakika Grup büyüklüğü: 10-50 kişi

Hasat etme

Tipik kullanım: küçük gruplara bir görev verin (örneğin: “en sevdiğiniz yaratıcı doğrudan eylem taktiklerinin bazıları nelerdir?” veya “insanların kampanya kazanmak için, duyduğunuz, sosyal medya kullanma yolları nelerdir?” Daha sonra insanların edindikleri öğrenimleri veya kavrayışlarını paylaşmalarını isteyin ve bunları büyük bir kağıda veya tahtaya yazın. Her küçük gruptan sırayla birer paylaşım alın ve iyi bir liste oluşana kadar gruplara sormaya devam edin.

 

…’ın değerini maksimize/minimize etmek

Bu yeni şeyleri öğrenmek veya keşfetmek için özel bir liste çeşididir. İlk olarak kolaylaştırıcı şöyle sorar: “Deneyiminizde ….’dan nasıl azami değer sağlarsınız? (Örneğin: personel toplantısı, eylemleriniz, kaynak yaratma yemekleriniz, yönetici kurulu toplantılarınız, yeni müttefiklerinizle olan toplantılarınız, öğrenme süreciniz)

Fikirleri sıralayın ve birbirinizle iletişime geçin. Katılımcılardan bir veya iki örnek paylaşmalarını isteyin. Örneğin insanların değeri maksimize etmek için bir yol bulduklarında ellerini kaldırmalarını, başka kimsenin düşünmüyor olabileceği şaşırtıcı fikirler vermelerini isteyin (yeni fikirler arayın).

Grubun bu adımı iyice anladığından emin olduğunuzda şu soruya geçin: “Deneyiminizce ….’den nasıl sağlayabileceğiniz asgari faydayı sağlarsınız, yani bunu minimize edersiniz? Gülümseyin, bunun dürüstlük zamanı olduğunu söyleyin, kendilerini açmaları için müsaade verin. İlk bir iki örnek sonrası katılımcılarla sık bir iletişime geçin (ancak ilk başlangıçta değil). Önce örnekler isteyin. Daha sonra bunların bu atölyeye nasıl bir yansıması olabileceğini sorun.

Bu liste de oluştuktan sonra seçenekleriniz var. Bu keşiflerle nasıl başa çıkılabileceğini konuşları için çiftler oluşturabilirsiniz (örneğin, katılımcılar birbirlerine “Nasıl bir desteğe ihtiyacın var?” diye sorabilirler), veya küçük gruplar Minimize etmek listesinden bir madde alıp bu madde üzerine problem çözme alıştırmaları yapabilir. Bu seçenekleri daha da çeşitleyebilirsiniz.

 

Kararsızlık Çizelgesi

Bir fikrin veya konunun (örneğin “çeşitlilik”, “şiddetsizlik”, “koalisyon oluşturma”), her şey gibi, olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu kabul ederek başlayın. Bir sonraki adıma geçmeden önce, birlikte, bu iki yönün ne olduğunu keşfetmeye bir kaç dakika harcayacağınızı açıklayın. Büyük bir kağıdın üst tarafına konuyu yazın. Bir tarafına bir artı işareti (+), diğer tarafına ise eksi işareti (-) çizin. Katılımcıları duygu ve düşünce paylaşımları için teşvik edin.

Hem artı hem de eksilere hazır olun ve ikisini de ödüllendirin. Burada kolaylaştırıcı için zorlu olan şey odadaki herkesin ne olursa olsun doğruyu söylemekte rahat hissedeceğinden emin olmaktır.

İki tarafa da yeterince duygu ve düşünce listelendiğinde, sadece eksi tarafı problem çözme malzemesi olarak kullanmak, hatta atölyenin geri kalanını iptal etmek dahil birçok seçeneğiniz olacak. Bu aşamanın en güçlü kullanımı grupta karar alınmasında ısrarcı olmaktır. Örneğin nasıl koalisyon oluşturulduğunu öğrenmeye gerçekten de devam etmek istiyor muyuz?, veya tüm bu risklerin farkına vardığımıza göre, devam edip bir sivil itaatsizlik eylemi planlayalım mı planlamayalım mı?

 

Beyin fırtınası

Yukarıdaki listelerden birçoğuna bazen hatayla beyin fırtınası denir. Beyin fırtınası, insanların seçenekler yaratabilecekleri özel bir liste çeşididir. Bu durumda tartışma veya anlaşmazlık olmaz. Amaç birçok fikir yaratmaktır. Bunu, bir beyinde her şeyin dikkate alındığı (ne kadar çılgın veya bağlantısız görünürse görünsün) “fırtına”ya benzetebiliriz. Tüm fikirler bir sunum tahtasına (flipchart’a) yazılır.

Yalnızca “beyin fırtınası” yapıldıktan sonra grup listeye bakmak için geri döner ve listeyi değerlendirmeye, üzerinde kararlar/değerlendirmeler yapmaya başlar.

 

Üzerinde daha da çalışılabilecek olmayan bir listeye zor rastlayacağınızı unutmayın. Eğer katılımcılardan listenin tümüne bakmasını isterseniz, bu yaptığınız, keşif çalışmanıza, hasatınıza tekrar göz atmak olmakla kalmayıp insanlara, daha fazla kavrayış sunabilecekleri, çok şeye alamet boşlukları, genellemeleri ve oluşan temaları görebilecekleri bir fırsat da verir. Bir liste kullanmak grup hayatının hem bilinçli hem de bilinçaltı tarafıyla çalışmaktır. Keyfini çıkarın!