BİR KAMPANYA PLANI NASIL HAZIRLANIR: Kağıt Tabak Çalışması

Kampanyalar birden kazanılmaz. Eylem serileri yoluyla kazanılırlar. Yine de fazlasıyla sık olarak ilerisi için yalnızca bir eylem planlarız. Bu bir sorun olabilir çünkü bu eylem bittiğinde insanlar “ardından ne geldiğini” bilmek isterler. Eylemden hemen sonra güçlü hissederler ve bir sonraki adımı atmaya hazırlardır. Eğer bu adımımız hazır değilse bu enerjiyi kaybederiz. “Bir kampanya planı nasıl hazırlanır” alıştırması ileriki aşamaları planlamamıza yardımcı olmak için vardır, böylece yakalanan hareket gücünü koruyabiliriz. Bu, insanların olası taktikler üzerinde düşünmelerinin ardından veya bir kampanya atölyesinin sonlarına doğru plana son hâlini vermek için kullanılabilecek harika bir araçtır.

Süre: 20-45 dakika Grup büyüklüğü: 10-50+ kişi

Adım 1: Gruplar yaratın ve kurulumu hazırlayın

İlk olarak katılımcıları küçük gruplara ayırın. Bunun için dört beş kişilik gruplar uygun olacaktır. Grupların odanın etrafına yayılmasını sağlayın. Gruplar içinde çalışmak katılımcıların yeni fikirler üretmesine, her bir taktiğin etkinliği hakkında geri bildirim almaya ve taktiklerin sıralamasına karar vermede yardımcı olacaktır. Tüm bunları başarmanın zor olacağını bildiğinizi önceden söyleyin.

Her bir gruba beş veya altı kağıt tabak (veya üzerine yazı yazılabilecek başka bir şey verin). Odanın ortasına bir kase meyve gibi bir sembol koyun ve bunun ulaşmak istediğimiz vizyonu temsil ettiğini söyleyin. İşte bunun için çalışacağız.

Görevi verin:

Her bir kağıt tabak üzerine grubun gerçekleştirmesi gerektiğini düşündüğünüz bir taktik veya eylem yazın. Her bir taktiği/eylemi tek bir tabak/kağıt parçası üzerine yazın. Gruplar güçlü bir liste oluşturduklarını düşündüklerinde, kağıt tabakları, oldukları yerden başlayarak meyve kasesine kadar (veya kullandığınız sembole kadar) sıralasınlar.

Gruplardan bu alıştırma sürecince şunları göz önünde tutmaların isteyin: Bu taktikler birbirleriyle nasıl bir uyum içerisinde? Hangi sıralama en anlamlı? Bu taktik ve eylemleri kampanya dışındaki insanları dahil etmek için nasıl kullanırdınız?

Bunun anlamı şudur: Gruplar sıralamayı değiştirmek, bazı taktikleri çıkarmak, taktikleri benzer temalar içerisinde olacak şekilde veya aynı hedefe ulaşmak için yeniden düzenleyebilirler.

Olabilecek soruları cevaplayın ama sonra grubun alıştırmayı kendi başlarına yapmasına izin verin! Çok az bir hazırlıkla grubunuzun ince düşünülmüş bir stratejiyi gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

 

Adım 2: Gruplar çalışır

Grupların çalışmaya başlamasını sağlayın. Gruba bağlı olarak bu adım için 40 dakikaya kadar ihtiyaç olabilir. Burada anlaşmazlıklar veya katılımcılar arasındaki tartışmalar çok öğretici olabilir. Kolaylaştırıcılar grupları ziyaret etmeli ve soruları cevaplamak, destek olmak, rehberlik etmek için ve bir kaynak olarak uygun olmalıdır.

Gruplar iyi bir strateji yaratmak için bir miktar desteğe ihtiyaç duyabilir. Ufak grupları ziyaret ettikçe, onlara düşüncelerini kuvvetlendirecek destek sunmak isteyebilirsiniz. Göz önünde tutmalarını isteyeceğiniz ortak ilkeler şunlardır:

  • Konfor alanı Grubunuz düzeli olarak aynı eylemleri mi gerçekleştiriyor? Yapabileceğiniz daha cesur eylemler neler olabilir? Bu illa doğrudan eylem gibi yüksek-riskli eylemler gerçekleştirmek anlamına gelmez. Örneğin bir keresinde bir grup ana gönüllüler için bir ödül töreni gerçekleştiriyordu. Bunu daha zorlu hâle getirmek için her bir gönüllüye törende kampanya sürecinde öğrendikleri bir şey hakkında kısa bir konuşma yapmaları gerektiğini söylediler. Sonuç, grubu konfor alanlarının dışına çıkaran duygusal, güçlü bir tören oldu (KONFOR ALANLARINI GENİŞLETMEK).
  • Eylem mantığı • Eyleminiz dışarıdan bir gözlemci için kim olduğunuzu, ne istediğinizi açıklıyor ve bu gözlemcinin sizi desteklemek istemesini sağlıyor mu? Eylem mantığı, grubunuzda olmayan birisi için eyleminizin mantıksal olarak anlamlılık seviyesidir. Eylemin bir mantığı olması gerekir: bu oldu, ondan dolayı şunu yapacağız. Bu özellikle yaratmaya çalıştığınız olumlu değişim veya durdurmaya çalıştığınız olumsuz şeyleri göstermeniz gereken doğrudan eylemler için geçerlidir (KUVVETLİ “EYLEM MANTIĞI” İLE GÜÇLÜ EYLEMLER YARATMAK).
  • Psikoloji Eyleminiz eğlenceli, ilham verici veya kızdırıcı olabilir. Eyleminizin katılımcıları ne durumda bırakacağını düşünün. Bir diktatörlüğe karşı mücadele veren bir halk hareketi, bu şekilde bir eylem tasarladı. Yılbaşı gecesinde gerçekleşen dev bir miting ve konserin sonuna doğru ansızın partiyi durdurdular. İnsanlara o sene devlet tarafından öldürülen kişilerin fotoğraflarını ve isimlerini gösterdiler. Daha sonra şu anonsu yaptılar: “Diktatör iktidardayken parti yapacak bir sebep yok. Diktatörü devirdiğimiz zaman parti yapacağız.” Partiye katılanlar akıllarında bu güçlü mesajla ayrıldılar.
  • Bir anlatı oluşturma • Eylemleriniz bir hikaye anlatmalı. Eylemleriniz birbirleriyle nasıl bağlantılı? Kim olduğunuz ve neyi savunduğunuzla ilgili tek bir anlatıyı nasıl oluşturuyorlar? En önemlisi medya, sokakta rastlayan veya hedefinizdeki kişi veya kurum anlatınızı görebiliyor ve anlayabiliyor mu?

Katılımcılar çalışmayı bitirmeye yaklaşınca bir ara verebilirsiniz. Böylece katılımcılar birbirleriyle gayri resmî olarak paylaşımda bulunabilirler, aranın bir kısmını çalışmayı bitirmek için kullanabilirler veya eğitimin diğer basamaklarını okuyabilirler.

 

Adım 3: Kısa paylaşım

Aradan sonra bir kaç dakikayı deneyimleri paylaşmak için ayırın. İnsanları yaptıkları alıştırmanın yararlılığı üzerine düşünmeye davet edin.

Bu aşamada şu seçeneklerden birisini kullanabilirsiniz. Yalnızca birkaç grubun paylaşımını alabilirsiniz. Eğer grup taktik ve eylemler üzerine bir karar alacaksa herkesin paylaşım yapmasını sağlayabilirsiniz. Sonra tüm grup için bir plan çıkarabilirsiniz. İki şekilde de yaptığınız şey katılımcıların önceden planlama yaparak hareket gücü yaratmalarına destek olmak; ki bu herhangi bir grubun her türlü çabası için harika bir şey!