Üç Bilge Maymun egzersizi

İklim Değişikliği hakkında Bilgi Vermeyi öğretmek

Süre: 20-45 dakika Grup büyüklüğü: 10+ kişi

İklimle ilgili felaket hikayelerini hepimiz biliyoruz. Basında ve sosyal medyada bunları görmek mümkün. İnsanlar genellikle yalnızca böyle etkileyici olaylar olduğunda iklim değişikliğine ilgi gösteriyor. İklim değişikliği konularıyla ilgili nasıl daha efektif bir şekilde bilgi verebiliriz?

İhtiyacınız olan: iklim değişikliği ile ilgili bir resim ya da çizim. Kağıt sayfalar ve renkli kalemler. Göz bağı ve kulak tıkaçları

Amaçlar: İklim değişikliği hakkında konuşmaya ilişkin zorlukları tartışmak | Bilimsel veriyi görsel bir şekilde sunmak | Mesajınızı tasarlamak için hedef kitlenizi tanımak | Semboller de rakamlar kadar etkili olabilir

Katılımcıları üçerli gruplara ayır. Grup üyelerinden her biri üç bilge maymundan birini temsil edecek Sırtları birbirlerine dönük, bir daire şeklinde oturacaklar ve beraber bir şekil çizecekler.

Birinci maymun duyamaz, yalnızca görür ve konuşur. İkinci maymun göremez, yalnızca dinler ve konuşur. Ve üçüncü maymun konuşamaz, ama görür ve duyar.

Bilgi yalnızca tek yönlü akar. Birinci maymun bir resim alır ve gördüğü şeyi ikinci maymuna tarif eder. İkinci maymun da bu duyduğunu çizmesi için üçüncüye maymuna anlatır.

Süre dolduğunda, çizdikleri resimleri karşılaştırmalarını iste. Açık bir tartışma başlat.

Bu egzersizi yaparken yaşadığınız zorluklar ve kavradığınız şeyler nelerdi? Bundan neler öğrenebiliriz? Zor muydu? Bu tür hikayeleri anlatmak neden bu kadar zor, ama bir o kadar da önemli?

*** Tartışmayı kolaylaştırırken gündeme getirilebilecek konular. Gördüğün şey her zaman elde ettiğin şey değildir. Bakan kişiye gördüğünüz şeyi görmesi konusunda yardım et. Göremediğin durumda iklim değişikliği nasıl anlatılır. Semboller ve metaforlar kullan. Bilimsel veriyi beynine yerleştirmek için bir sanat eseri gibi anlat (küresel ısınmayı “odadaki fil” olarak tanımlamak gibi). İklim değişikliği aynı zamanda bir kültürel değişikliktir.

*** Bu, mesajını daha etkin bir şekilde iletmek konusunda tartışabilmek için bir başlangıç niteliğindedir.