HAŞIR NEŞİR OLMAK

“Haşır neşir olmak”, katılımcılar arasında aynı anda çok fazla etkileşim olmasına izin verir. Katılımcılar birebir karşılaşmalarda birbirleriyle konuşma ve bir görevi gerçekleştirme fırsatı bulurlar. Bu çok etkili ve esnek olmaya izin veren bir etkinliktir!

Süre: 5-30 dakika Grup büyüklüğü: 10-50+ kişi

Kuruluşu çok basittir: Kolaylaştırıcı bir sınır çizer. Bu sınır, katılımcıların oturduğu bir sandalye çemberi olabilir. Katılımcılara ayağa kalkmaları ve bu sınır içerisinde hareket etmeleri söylenir.

“Haşır neşir olmak” çok hareket içerir. Böylece katılımcılar karşılaşabilir ve birebir etkileşime geçebilirler. Bunu yaptıktan sonra bir başkasını bulmak için harekete devam ederler. Katılımcılar “haşır neşir olmaya” başladıklarında, sürekli yeni birisini bulmak için cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyabilirler. Ne de olsa bu alıştırmanın hedefi farklı insanlarla etkileşime girmekten faydalanmaktır “Haşır neşir olmanın” faydası olmayacağı bir grup veya toplantıyla karşılaşmak oldukça ender bir durumdur!

Bu etkinliğin esnek tarafı, kullanılabilir görevlerin çeşitliliğinden gelir. Bunların grubun konfor alanına bağlı olarak birbirlerinden çok farklı olabileceğini unutmayın. Aşağıda bu görevlerle ilgili bazı örnekler bulabilirsiniz:

 • Tanışma • Kolaylaştırıcı görevi şu şekilde belirler: Birkaç dakika içerisinde kaç kişiyle tanışabileceğinizi görün. Katılımcılar olabildiğince fazla insanla tanışmak için hareket ederken gürültülü bir kaos oluşur. Bu alıştırma katılımcıların çoğu için oldukça konforludur ve odanın hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar. Bu görevde karşı karşıya gelen iki katılımcı kısaca kendilerinden bahsedebilirler.
 • İzlenim paylaşımı • Kolaylaştırıcı görevi şu şekilde belirler: Birkaç dakika içerisinde kaç kişiyle konuşabileceğinizi görün. Her bir kişiyle son yaptığımız eylemi organize ederken öğrendiğiniz bir şeyi paylaşın. Bunu kapanış çemberlerine, günlük yazımına ve diğer içerik paylaşımına alternatif olarak kullanabilir ve tecrübelerden edinilen izlenimleri sindirmelerinde katılımcıları destekleyebilirsiniz. Bunun, bu işin bedenleri harekete geçiren fiziksel bir yöntemi olduğu şüphesiz!
 • Takım oluşturma • Kolaylaştırıcı, gruptaki katılımcıların birbirini takdir etmesi için grubu destekleme görevini üstlenir. Kolaylaştırıcı görevi şu şekilde belirleyebilir: “Gruba katkını takdir ettiğim şeylerden biri …”. Daha yoğun bir grup alıştırması için daha zor ve açıklayıcı bir görev seçebilirsiniz, örneğin: “Bu gruba kendimden şunu katarak katkıda bulundum…”.
 • Yetilerin alıştırmasını yapma İkili gruplar oluşturun. Herkesin karşısındakine bir açılış sorusu sormasını, kısa bir kaynak geliştirme konuşması yapmasını veya karşısındakini bir sonraki protestoya katılmaya ikna etmesini isteyin.
 • İklim değişikliğinin etkileri üzerine düşüncelerini yansıtma 350 Pasifik bu “haşır neşir olma” alıştırmasını, insanların iklim değişikliğiyle olan ilişkilerini yansıtmalarına rehberlik ederken kullandı. Kullandıkları alıştırma serisi şöyle:
  • etrafta yürüyün ve gruptaki diğer insanları fark edin;
  • konuşmadan, diğer katılımcılarla bağ kurun, sizinle beraber bu grupta olarak oynadıkları rolü takdir edin ve onların da iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olduğunun farkına varın;
  • konuşmadan “haşır neşir olmaya” devam edin. Şimdi bir katılımcıyı seçerek onunla bağ kurun. Bu kişiye, sizinle bu mücadelede nasıl yer aldığına ve burada olmayı seçtiğine odaklanın. Siz bu mücadelede berabersiniz;
  • konuşmadan “haşır neşir olmaya” devam edin. Şimdi, iklim değişikliğinin ne devasa bir mesele olduğunu hissederek, fiziksel olarak birisiyle bağ kurun veya yüz yüze gelin. İklim değişikliği, birçok hayatın ölüm-kalım çizgisinde hüküm verebilir. Her an, aynı anda hem kitlesel ölümler ihtimali hem de bu gerçekliğin hepimizi ilgilendiriyor ve bir araya getiriyor olması gerçekliğiyle doludur.

İşte bu güçlü bir deneyim ve güçlü bir bilgilenme yaratır.

 • Rol-oynama Uzun bir “haşır neşir olma” alıştırması olarak her bir katılımcının başka bir katılımcıyla bir araya gelmesini, birisinin “A” diğerinin ise “B” olmasını isteyin. Sonrasında “A”ya (bir eylemdeki bir aktivist olmak gibi) ve “B”ye bir rol verin (rahatsız olmuş bir görgü tanığı gibi). Senaryoyu canlandırmaları için birkaç dakika verin. Bu süreçte A’lar farklı seçenekleri deneme şansı bulabilsinler. Daha sonra geri bildirim yapabilir, haşır neşir olabilir ve bu alıştırmayı yeniden uygulayabilirsiniz!
 • Risk alma Grubun risk almanın iyi bir fikir olduğu kararına vardığı bir tartışmadan sonra (örneğin, çünkü büyümeyi teşvik eder) insanların risk alabilecekleri bir “haşır neşir olma” alıştırması yapın. Örneğin: “Kendimle ilgili sevdiğim bir şey…” veya “Bu atölye sırasında tecrübe ettiğim bir korku…” gibi cümleleri tamamlasınlar.
 • Kendinden emin ifade • Bence fikri anladınız!