HİCİVLER

Bazı kültürlerde hicivler eğlence yaratmak için kullanılırlar; genellikle biriyle veya bir şeyle dalga geçen kısa ve ciddiyetle hazırlanmamış sahne oyunlarıdır. Atölyelerde hicivleri bilinçli olarak başka amaçlar için de kullanırız.

Süre: 15-45 dakika Grup büyüklüğü: 10-50+ kişi

çok katmanlı bir öğrenme aktivitesi

Avrupa’da karar alma yetileri üzerine çalışan bir eğitim kolektifi, problemli davranışları örneklerken katılımcıların savunucu duruş almadan veya üzülmeden öğrenme sürecini kolaylaştırmak için hiciv tekniğini kullandı. Katılımcılar, gönüllülerden birkaç kişinin (4-5 kişi) odanın ortasına gelmesini ve grubun geri kalanına “katıldığım en kötü toplantıda neler oldu”yu hicivle göstermesini istedi. Büyük grup, küçük grup iğnelemeleri yaptıkça, gürültülü ve onaylar bir şekilde kahkahaya boğuldu. Daha sonra başka bir gönüllü grubundan “bir toplantının nasıl yapılması gerektiğini” göstermeleri istendi. Bu, açılıp alıcı hâle gelmiş büyük grup için alternatif davranış biçimlerini örnekledi.

Bu çalışmanın başka bir çeşidi, tüm katılımcıları küçük gruplara bölerek, her birinden biri işlevsiz davranışları biri de bunlara alternatifleri gösterecek şekilde iki hiciv oluşturması istenerek uygulanabilir. Küçük gruplar iğnelemelerini birbirlerine sunarlar. Buna yine kahkahalar eşlik eder, savunma amaçlı dirençle gelen ve öğrenmeyi engelleyen gerginliği azaltır.

Büyük bir teşkilat hasmane bir politik ortamda yön aramak için bir inziva düzenledi. Katılımcıların birçoğu gelecek hakkında kaygılıydı. Bir yandan da teşkilat içerisinde de çok fazla anlaşmazlık ve bölünme bulunduğu için birbirlerinden de korkuyorlardı. Kolaylaştırıcılar, bu organizasyonun korkulardan bahsetmeden iyi bir düşünme faaliyeti gerçekleştiremeyeceğini fark ettiler. Bu nedenle inzivanın ilk akşamında çeşitli hicivler oluşturdular. Küçük katılımcı gruplarına tüm gruba sunacakları, korktukları bir şeyi örnekleyen hicivler oluşturma görevi verildi. Bu hicivler sunuldukça oda kahkahalarla yankılandı. Katılımcılar böylece duygusal olarak da rahatlamış oldu ve inzivanın asıl amacını gerçekleştirmek için yola koyuldu.

Hicivler ayrıca gruba tanı koyma (“İğnelemenizde bize bu grupta yüzeyin altında hangi dinamik ve ihtilafların olduğunu gösterin”) ve yaratıcı taktiklerle (“Hicivlerinizde bize hareketimizin deneyebileceği en yaratıcı protesto eylemini gösterin”), grubu cesaretsizlikten kurtarmak için kullanılabilir.

 

KOLAYLAŞTIRICI İÇİN İPUÇLARI: Grup yorgun görünse veya resmi bir tarza sahip olsa da hicivleri gerçekleştireceğini varsayın. Bu konuda en önemli faktör sizin onlara inanıyor olmanız. Gruplara hicivleri hazırlamaları için çok fazla zaman vermeyin. 10 dakika genellikle yeterli olur. Sunum yapacak grupları seçmektense grupların gönüllü olmalarına izin verin. Her bir grubun sunumundan sonra alkışlanmasına öncülük edin ve enerji seviyelerini yükseltin. Değerlendirmeleri kısa tutun. Hicivlerin amacı taşı gediğine genel olarak ve barizce oturtmaktır. Eğlenin ve kahkahanın keyfini çıkartın. Tüm bunlar öğrenmeyi destekleyicidir.